Zbirka prica i razmisljanja bez kronoloskog reda
lunoprof
Blog
petak, srpanj 18, 2014
Post by Supetar Stress
July 16, 2014 at 12:30pm
 

Posljednji plan je donesen 2009g.. Donosio se nekih 10tak godina uz mnoge probleme i zastoje. Nije idealan, no da li se novim planom namjerava ispraviti stanje ili ..... Sto je razlog izmjene PP Supetar u tako kratkom vremenu?

Vratimo se na ugovore i odluke Grada Supetra, Gradonacelnika Dinka Hrzica iz ne tako davne 2010..

.

.

 

 

 

 

Na temeljuodredbe članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“broj 76/07. i 38/09.) i članka 32. Statuta Grada Supetra („Službeni glasnikGrada Supetra“ broj 09/09.), Gradsko vijeće Grada Supetra, na 14. sjedniciodržanoj 30. prosinca 2010. godine donosi,

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja "Supetar: Banj - Salbunje"


OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1)Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja "Supetar: Banj - Salbunje" (u daljnjem tekstu: Odluka).......

(3) Uz navedeno u stavku (2) ovogčlanka, sukladno članku 60. Zakona o PUiG, temeljne polazne podatke i odredniceza rješenja, odnosno izradu i donošenje UPU „Banj - Salbunje“ predstavljaju kartografski prikazi i tekstualnidio (Obrazloženje i Odredbe za provođenje) Prostornog plana uređenja GradaSupetra (u daljem tekstu: PPUG) kao prvog dokumenta prostornog uređenja širegpodručja te odredbe Odluke o donošenju Prostornog plana Splitsko-dalmatinskežupanije („Službeni glasnik Županije Splitsko-dalmatinske“ broj 1/2003, 8/2004,5/2005, 5/2006. i 13/2007.; dalje u tekstu: PPSDŽ).
(4)Cjelokupni obuhvat UPU „Banj - Salbunje“ utvrđen člankom 4. ove Odluke nalazise unutar zaštićenog obalnog područja mora (ZOP), kao i unutar pojasa 1000 m udaljenosti od obalne crte na otoku, te se u skladu s tim uizradi i donošenju Plana primjenjuju odgovarajuće odredbe Zakona o PUiG.

...

(3) Zemljište unutar obuhvata planaje većim dijelom u vlasništvu tvrtke „Svpetrvs hoteli“ d.d..

(4) Nedostaci u prostoru obuhvataPlana su slijedeći:

- u prostoru nije utvrđena trasa šetnicena pravcu između plaža „Banj“ i „Tri mosta“ koja bi kraćim putem povezivala ovedvije plaže;

- postojeća kategorizirana županijskacesta Ž 6160 koja ide gotovo do zapadnog ulaza u mjesno groblje „Sv. Nikola“nije odgovarajućih gabarita, a položaj iste ujedno onemogućava formiranjejedinstvene tehnološke cjeline unutar vlasništva tvrtke „SVPETRVS hoteli“ d.d.;

- zbog nedostatka odgovarajućeprostorno-planske dokumentacije onemogućeno je izvođenje radova na planiranomdodatnom uređenju plaža na predjelu „Bili rat“;

- u prostoru nije osiguran kolno-pješačkiprilaz do ukupnog prostora pomorskog dobra u svrhu omogućavanja urgentnogprijevoza i sigurnog pristupa invalidnih osoba;

- zbog poslovnih potreba i dodatnoguređenja ukupnog turističkog naselja od strane tvrtke „SVPETRVS hoteli“ d.d. suizvedeni radovi za koje zbog nepostojanja odgovarajuće prostorno planskedokumentacije nisu mogli prethodno ishoditi potrebite akte o pravu građenja te je sadašnje stanje potrebnoodgovarajuće raščlaniti i osigurati pretpostavke za legalizaciju osnovanegradnje;

- dijelovi površina su još uvijekneizgrađeni i neuređeni te će njihovo privođenje cjelovitoj svrsi biti mogućetek po izradi predmetnog UPU-a i ishođenju odgovarajućih akata o pravu građenjana temelju istog;

- u turističkom naselju su prisutniproblemi parkiranja i osiguravanja površina odnosno uvjeta za promet umirovanju, a ovi problemi su posebno izraženi u istočnom dijelu zbog parkiranjavozila posjetitelja mjesnog groblja.


dokument - odluka nalazi se u pdf formatu na stranicama Grada Supetra te ju tamo mozete download-ati u cjelosti..

Zakljucak je jasan, novi PP je potreban da bi se ostvarile namjere SvPetvrs Hotela jer bez izmjena (koje su sad nakanili donjeti) nije moguce donjeti UPU po zeljama i prohtjevima, sto se posebno odnosi na zatvaranje podrucja u granice vidljive kao granice novih UPU podrucja ali i nestanku zupanijskog statusa za cestu prema groblju.
Ova tema je vezana tema za situaciju nastalu pocetkom ove godine te planom o izgradnji "ceste preko plaze Banj" od koje se kao odustalo, no ipak jos nemamo sluzbenu potvrdu odustajanja od strane Grada s kojom bi mogli biti posve sigurni da takav rasplet vise nije moguc. Donosenje izmjena PP Supetar je jedan od njih jer je dio izmjena upravo takav da omogucava ono sto je kao-odbaceno, cesta preko Banja i zatvaranje turistickog naselja u gabaritima vidljivim u novom PP, kao i ukidanje javnog puta do groblja ali i ceste koja se danas zove Ulica Miljenka Smoje i vodi prema hotelu Kaktus (koja je bespravno zagradena za prolaz kamenim zidom), a koja ima status javne gradske ceste i u gradskom je vlasnistvu i dan danas.
Dodatno valja napomenuti da je stari kao i novi plan "zaboravio" ulicu Punta, urednu upisanu u katastru - gradska ulica sa svim kucama (kucnim brojevima) tj. adresama, te taj sastavni dio gradskog naselja naprosto "opiturao" u turisticku zonu bez obzira sto i taj put kao i kuce postoje dulje od objekata u hotelskom naselju, sto imaju i gradevinsku i uporabnu dozvolu iz 60tih godina proslog stoljeca (vremena izgradnje) i sto ne postoji nikakva zakonska osnova da se "izbace" iz podrucja gradskog naselja. Nastavno na to "pituravanje" valja napomenuti da je to jedina logicna i direktna veza, put pristojne sirine izmedu dvije vazne gradske plaze, Banja i Tri mosta.. cije povezivanje zasigurno podrzava i zakon o pomorskom dobru.
Odluka o upisu cesta je donesena na Gradskom Vijecu 2014, pred dva mjeseca, no Grad jos nije zapoceo upise gradskih cesta kao ni izvlastenja odnosno obestecenja vlasnika terena koji su u praksi javne gradkse prometnice - ceste preko desetak ili sedamdesetak godina (radi se o mnogo neupisanih gradskih ulica). Maliciozno razmisljenje kaze da se ceka "namirenja" zelja i prohtjeva "turistickog kompleksa" da bi se tek preostalo odradilo kako nalaze zakon o lokalnim, gradskim prometnicama.

Nestankom cesta, ali i gradskog naselja najednom je "nastalo" "jedinstveno" podrucje TURISTICKE NAMJENE ("SvPetrvs") u kojem vise nema mjesta ni za gradske plaze sa rekreacionom namjenom (nema zelene boje), nema sportskih terena (nogometnog igralista, odbojkaskog igralista, stolnog tenisa, parkova, suma) koje konacnu potvrdu i realizaciju trazi u novom, izmjenjenom Prostornom Planu 2014 ..

Dakle, da zavrsimo danasnje razmisljanje citatom iz Ugovara koji je grad potpisao 2011g sa Svpetvrs hotelima o financiranju Detaljnog plana "hotela" kako bi stvari postale posve jasne i znalo se "tko pije, a tko placa".. (nasim dobrom, javnim dobrom, obalom, cestama, sumama, plazama i morem)..Javna rasprava o izmjeni i dopuni Prostornog plana Grada Supetra uslijediti ce uskoro. Do tada mozete razmisliti, pogledati pred-planove te uloziti primjedbe vec danas Gradu ili projektantu PP-a ili to isto mozete prisustvujuci Javnoj raspravi za koju se nadamo da ce poziv biti jasno i glasno objavljen.

Planove smo objavili na google.drive-u sa pravom pristupa javnosti:
https://www.facebook.com/notes/supetar-stress/prijedlog-novog-prostornog-plana-grada-supetra-srpanj-2014/767209913302307
Pozdrav

Gradanska Inicijativa
.
lunoprof @ 11:04 |Komentiraj | Komentari: 2 | Prikaži komentare
flashHeader
geotoolbar

web tracker