Zbirka prica i razmisljanja bez kronoloskog reda
lunoprof
Blog
ponedjeljak, rujan 1, 2014
Građanska inicijativa Supetar, danas Udruga ¨Za naš Supetar¨ uputila je dana 08.08.2014.

Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja, na ruke ministru Zmajloviću e-mail sljedećeg sadržaja:

Poštovani ministre,

Nakon više mjeseci neuspješnog traganja za osobom u nadležnim ministarstvima za izdavanje lokacijskih dozvola, odnosno, pribavljanju dokumentacije i mišljenja na osnovu kojih se izdaju lokacijske i građevinske dozvole, ispostavilo se da svi događaji slijede kao posljedica rada Vašeg ministarstva, odnosno zadane procedure.

Naime, problem je što procedura u MZOIPU kojom se izdaju mišljenja i rješenja o potrebitosti, odnosno o samoj ekološkoj studiji, ne kaze nista o kontroli sadržaja dokumentacije na osnovu koje izdajete mišljenje, sto su nam i Vasi službenici potvrdili. Mišljenje MZOIPea kao i rješenja se posljedično tome izdaju na temelju zahtjeva investitora, a bez kontrole dokumentacije koja je predana, ali zato kao uvažavaju dodatna mišljenja lokalnih zajednica i službi bez da itko od navedenih treba biti stručno osposobljen za davanje takvih mišljenja i bez da itko od nadležnih pogleda da li je predana dokumentacija od strane investitora odgovarajuća traženom projektu. Čini nam se da je procedura dovedena do savršenstva, no da ce joj posljedica biti ekološke katastrofe na svakom koraku. Naime, mišljenje/rješenje MZOIPU je zasigurno jedan od najmjerodavnijih dokumenata za izdavanje lokacijskih i građevinskih dozvola za kapitalne objekte i nema nikog poslije tko bi trebao kontrolirati dokumente/projekte/elaborate nakon sto Vaše ministarstvo izda mišljenje ili rješenje jer oni te dokumente ni ne dobijaju.Tako ispada da je jedino MZOIPU stvarno odgovoran za posljedice "loših"projekata.

Nastaviti ćemos primjerom zbog kojeg je i došlo do gornjeg zaključka. Radi se o projektu:

GRAĐEVINA: UREĐENJE DIJELA OBALE VLAČICE SUPETAR LOKACIJA: VLAČICA, Grad SUPETAR, otok Brac INVESTITOR: LUČKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKEŽUPANIJE

Veliki dio dokumentacije navedenog projekta nalazi se na stranici MZOIP: Dobrodošli u Ministarstvo zaštite okoliša i prirode gdje je vidljiv i popis dijelova projekta na temelju kojeg ste izdali Rješenje kako nema potrebe za ekološkom studijom jer ... .........UP/I-351-03/13-18/113 ... ...u rješenju piše kako postoji Elaborat o zaštiti okoliša koji je u studenom 2013 izradila tvrtka Zeleni servis d.o.o. iz Splita, a po narudžbi investitora Županijske lučke uprave SDZ.. No, sam dokument takvog naziva ne postoji. Naime, na gore navedenom linku je u popisu naveden ELABORAT zaštite okoliša, no klik na taj link ( http://puo.mzoip.hr/UserDocsImages/Elaborat_19_12_2013_1.pdf) vodi na dokument "Zahtjev za ocjenom o potrebi... " te je tako evidentno da samog elaborata nema, ne samo na tom linku nego ni u papirnatom obliku u svim službama i ministarstvima kojima smo se obratili sa molbom da nam taj dokument daju u preslici ili bar na uvid.

Na prvom mjestu sadržaja navedene internet stranice MZOIPUa nalazi se točka naslova"Zahtjev za ocjenom o potrebi.. " koji vodi na arhivu zahtjeva i gdje se ponovo može naći čitava dokumentacija (na istom linku s kojeg smo krenuli u potragu) uz taj Zahtjev, a sve složeno po datumu izdanja 19.12.2013..

Ako zanemarimo nedosljednost u Rješenju UP/I-351-03/13-18/113 te pozivanje na dokument zvan "Elaborat.. " koji evidentno ne postoji, pa "Zahtjev.." prihvatimo kao ekološki elaborat dolazimo do drugog problema, a to je tvrtka Zeleni servis d.o.o. sa licencom koju imaju, a izdalo ju je Vaše ministarstvo.UP/I 351-02/12-08/51 od 09.07.2012 po kojoj je tvrtka Zeleni servis d.o.o. ovlastena za: Priprema i obrada dokumentacije uz zahtjev.. ali nikako i za izradu Elaborata zaštite okoliša na koji se pozivate u Rješenju Ministarstva i koji uz sve to kao samostalni dokument ne postoji.

Da li je dakle, tvrtka Zeleni servis d.o.o. izradila Elaborat zastite okolisa ili nije? Ako jest, a nema pravo po svojoj licenci na to, ili
ako nije, vec je izradila "samo" Zahtjev......
Logično pitanje koje slijedi jest:

Na sto se, u stvari, MZOIPU poziva u svom rješenju? Na nepostojeći elaborat ili na elaborat nelicencirane tvrtke za izradu elaborata?

Na zalost tu nije kraj s problemima i nelogičnostima koje su dovele do MZOIPU RješenjaUP/I-351-03/13-18/113.. Listajući Elaborat ili Zahtjev, kako god se kome svidi, nazvati dokument izraden po narudžbi i želji investitora naići ćemo na sadržajne probleme.

- osobe koje su izrađivale elaborat/zahtjev iz tvrkte Zeleni servis d.o.o., a navedene su na strani 2 ne odgovaraju stručnom profilu koji bi smio davati mišljenja o građenju, načinu izvođenja radova, refleksiji valova, opterećenju vjetrom, odabiru utjecaja vjetrovalne klime i tako sve do procjene tjecaja novog objekta na (kulturno) zastićenu jezgru samog Grada Supetra. Pogledajte sami:

Broj projekta: 18/2013-1

Voditelj izrade: Marijana Vuković mag.biol.univ.spec.oecol.

Suradnici:

Adela Grgić dipl.ing.kem.teh.

Smiljana Blažević dipl. iur.

Boška Matošić dipl.ing.kem.teh.

Sanja Petrušić dipl.ing.kem.teh

- Vrlo interesantan dio je dio s analizom Vjetrova na području zahvata... da bi se taj dio nastavio s uzimanjem podataka o vjetrovima (bura, tramuntana) s Mjerne postaje Marjan-Split, koji je naprosto nemoguće prenijeti na "suprotnu" obalu tj. Supetar-Brač, jer niti su vjetrovi, niti su smjerovi, a pogotovo ne jačine ili trajanja imalo slična i povezana.

Zanima nas na temelju čega su kemijski tehničari, pravnici i biolozi ovlašteni za odabir vjetrovnih utjecaja ili ako nisu na čemu se bazira licenca Zelenog servisa d.o.o. (koja kaze da za sve sto rade trebaju stručne ljude koje za ovo područje evidentno nemaju) u kojoj jasno piše da su dužni osigurati stručnjake za obavljanje licenciranog posla?
Ili je ipak sve logično, Zeleni servisd.o.o. je radio poslove za koje nikako nisu ni mogli biti ovlašteni, ni po licenci koju imaju, a ni po stručnom kadru koji je sudjelovao u izradi elaborata, koji možda smiju, a možda i ne smiju izrađivati.

Da li je itko u MZOIP duzan kontrolirati da li su u razmatranju predmetnog zahvata uzeti mjerodavni vjetrovi na zahvat (napr. lokalitet podrucja) ili ne? Ako nije u MZOIPu gdje se onda kontrolira sadrzaj elaborata? Tko je za to odgovaran?

- Refleksija valova - sljedeća je nelogičnost Zahtjeva... Skice objekta koje se nalaze u zahtjevu ne odgovaraju tehničkom dnevniku 06/13, tj. idejnom projektu "Uređenja obale luke Vlačica. Razmatrati i navoditi utjecaje valova na okolinu i na susjedne objekte, na samobjekt, a pri tome sve bazirati na
posve drugom projektu, onom od kojeg se odustalo, projektu Marine na Vlačici (T-most) bas zbog vrlo nepovoljnog utjecaja vjetrovalne klime je naprosto suludo.


Proračuni koji su radeni za T-most (marina) bas u smislu utjecaja vjetrova/valova na obalu i lokalne objekte ne da su krivi, vec su katastrofalna greska jer je ukinućem "krilaca"T-mosta na novom idejnom projektu ¨Banana-mosta¨ zvanom "Uredenje dijela luke.." dolazi do posve drugih refleksija valova i utjecaja vjetrova.

Tako nešto ni jedan stručnjak za područje utjecaja valova ne može napraviti, no nije logično ni da nitko od službenika ministarstva ne reagira na zaključak Zelenog servisa d.o.o. o utjecaju vjetrova na "Bananu i susjede" koji se temelji na proracunu i analizi valovanja za jedan posve drugačiji idejni projekt, posve drugačiji objekt. Sve to je tako lako vidljivo pogledom na stranu 20 "Zahtjeva..gdje su nacrtane
sheme objekta koje nemaju nikakve veze sa izgradnjom i oblikom objekta po TD 06/13 za koji se radi procjena.


Pri svemu ovome je problematično i to sto Valovanje (iz projekta T-mosta) kao dokument ne postoji u novoj tehnickoj dokumentaciji, niti postoji kao navedeni dokument korišten iz "starog idejnog projekta" .. Dakle ne postoji ništa na temelju čega bi se ta dokumentacija i taj proračun smio uzeti kao relevantan u Zahtjevu koji je izradila tvrtka Zeleni servis, a oni sami svakako nisu mogli izraditi taj dio dokumentacije.
Mislimo da se radi o vrlo grubom propustu gdje neovlasteni ljudi odabiru dokumentacijuiz već nekog projekta po svom ne-stručnom nahođenju te ga
prenose na posve različite projekte (bez autorizacije izrađivača) dolazeći potom do posve proizvoljnih zaključaka.

Da stvar bude gora, dva-tri tjedna prije završetka izrade "Zahtjeva.. 19.12.2013 .." na predmetnoj lokaciji valovi su samljeli stari most koji se na vrhu raspao u komadiće te je postojeće stanje (vidi sliku u Zahtjevu.. ) posve krivo i ne odgovara onom sto je u "Zahtjevu .. " navedeno kao stvarno stanje. Obzirom da su o dogadaju pisali mediji, da su svi u Gradu vidjeli ogromne valove i sto je vjetar napravio na predmetnoj lokaciji kao i da su upozorili i Grad i sve objavili na interentu..posve je neodgovorno i nestručno da Zeleni servis d.o.o. ne uzima u obzir nastale događaje kao i stvarno postojeće stanje (raspadnuti mali betonski mostić) u svom elaboratu, jer su i oni kao i svi ostali zainteresirani za projekt s time upoznati. Fotografije na iskazan zahtjev MZOIPa mogu biti poslane kao prilog.

-Dokumentacija na stranici MZOIP - http://puo.mzoip.hr/default.aspx?id=8871projekt pod tockom Prilog: Tlocrt - postojeće stanje - link: http://puo.mzoip.hr/UserDocsImages/Prilog_3_19_12_2013_1.pdf ne odgovara istini i ne predstavlja postojeće stanje vec je to idejni projekt marine od kojeg se odustalo zbog nepovoljne vjetrovalne klime, a sve temeljem istog proračuna valovanja na koji se Zeleni servis pozvao da bi zaključio kako je vjetrovalna klima baš pogodna za privezište i da ni u kom slučaju nece doći do ekološke katastrofe pa ju stoga ne treba ni uzeti u obzir kao mogucnost tj.elaborirati..

Gosp. ministre, nadlezni službenici, ovlaštene osobe, suradnici i svi ostali ... lijepo vas molimo da nam javite tko kontrolira dokumentaciju za koju kao MZOIPU izdajete mišljenja i rješenja, jer jedino što se može shvatiti (nakon dužeg proučavanja) da ovo što se dešava, više sliči
nekoj "orwelovoj proceduri" nego ičem suvislom.


 

30.08.2014 – Udruga ¨Za naš Supetar¨ objavljuje ovo pismo na svojoj facebook stranici, kao i obavijest da odgovor službe kojoj je tajništvo MZOIPU
proslijedilo naše pismo još nismo dobili.

lunoprof @ 16:47 |Komentiraj | Komentari: 5 | Prikaži komentare
flashHeader
geotoolbar

web tracker