Zbirka prica i razmisljanja bez kronoloskog reda
lunoprof
Blog - siječanj 2014
nedjelja, siječanj 19, 2014
 

Klikom na sliku mozete do uvecanog prikaza...

 Supetar, Plaza na tri mosta sa pristupnim putevima kroz naselje Svpetrus hotela te ucrtanim objektima i oznacenim pomorskim dobrom
 

Javni putevi kroz turisticko naselje jasno su ucrtani te su kao takvi sastavni dio koncesijskog sporazuma. Pristupnost plaze-pomorskog dobra jedan su od uvjeta koncesije na pomorsko dobro. Kao i obaveza ponasanja koncesionara u smislu "dobrog gospodara" koji cuva dodjeljeno mu podrucje i za buduce generacije.

Koncesija za ovo podrucje dodjeljena je za tocno navedene djelatnosti:

Ovom Odlukom Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije (u daljnjem tekstu: davatelj koncesije), uz prethodni nalaz i mišljenje Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru usvojenom na 39. sjednici održanoj 7. rujna 2010., daje trgovačkom društvu SVPETRVS HOTELI d.d. iz Supetra (u nastavku teksta: ovlaštenik koncesije) pravo korištenja plaže za obavljanje .... djelatnosti (a ne na najam prostora - podrucja koncesije)


U Članaku 5. navedene su obaveze i ogranicenja za koncesionara: 

Koncesija se ne može prenijeti na drugu osobu bez izričitog  odobrenja davatelja koncesije. Ovlaštenik ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati. Ovlaštenik koncesije odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja i uporabe pomorskog dobra.

Ovlaštenik koncesije dužan je pridržavati se svih obvezujućih normi Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ( Narodne novine, broj 158/03, 141/06 i 38/09) dijela II. točke 3. “Koncesije” i dijela IV. “Red na pomorskom dobru”).

Djelatnosti na koje je koncesionar Svpetrvs hoteli d.d. dobio pravo dodjeljenom mu koncesijom na ovu plazu su ogranicavajuca i svode se iskljucivo na svrhu korištenja plaže  za obavljanje djelatnosti:

-turisticke (iznajmljivanje suncobrana, ležaljki, pedalina, sandolina i sl.,  2 glisera, 4 skutera, 1 brodica na mot. pogon, 10 daski za jedrenje i sl.),

- trgovačke ( ambulantnu prodaju – škrinje za piće i sladoled, aparati za sladoled i sl.)

- ugostiteljske djelatnosti (terasa – štekat)  na dijelu k.o. Supetar, predio Groblje - uvala Vela Luka, Grad Supetar.

Ovlaštenik koncesije uplaćuje koncesijsku naknadu na račun zajedničkog prihoda  državnog, županijskog i gradskog proračuna i to u korist računa Grada Supetra na čijem se području nalazi pomorsko dobro dodijeljeno u koncesiju.

Ostale detalje o ovoj koncesiji kao i iznos naknada koje je koncesionar duzan redovito uplacivati na racune drzavne i lokalne uprave mozete naci na ovom linku u word formatu (klik na ovaj tekst).

 

 

.

lunoprof @ 09:44 |Komentiraj | Komentari: 0
nedjelja, siječanj 12, 2014
Plaza Banj Supetar Brac***napomena: Javni podaci i njihovo koristenje, zuti tekst za one koji ne vole detalje dovoljan...

Sve pa i vazece koncesije na plaze tj. pomorsko dobro (ali i ostale vrste) mogu se naci u registru javnih podataka Ministarstva financija:

Naziv davatelja OIB davatelja Lokacija Naziv koncesionara Vrsta koncesije Datum početka Datum isteka
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 40781519492 SUPETAR SVPETRVS HOTELI D.D. Koncesija na pomorskom dobru 01.01.2011. 31.12.2020.
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 40781519492 SUPETAR SVPETRVS HOTELI D.D. ZA UGOSTITELJSTVO Koncesija na pomorskom dobru 01.02.2005. 31.01.2010.
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 40781519492 SUPETAR SVPETRVS HOTELI D.D. Koncesija na pomorskom dobru 01.07.2011. 30.06.2021.
sve to mozete naci na linku: http://servisi.fina.hr/regkonc/trazi.do

Ako kliknete na bilo koji redak otkriti cete detaljnije informacije o financijskim uvjetima koncesije, napr. za Uvalu Banj vidjeti cete da je iznos koji se mora platiti po Ugovoru o koncesiji podijeljen na dva dijela, fiksni u iznosu od 75.000,00KN te varijabilni koji ovisi o prihodu koji je koncesionar ostvario sa koncesionarskom djelatnosti i naravno prijavio poreznoj upravi, a u visini od 3% ukupno ostvarenog godisnjeg prihoda...


Podaci o koncesiji
OIB davatelja 40781519492
Naziv davatelja SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Lokacija SUPETAR
Naziv koncesionara SVPETRVS HOTELI D.D.
Naziv koncesije KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU KORIŠTENJA PLAŽE NA DIJELU K.O.SUPETAR, PREDIO UVALA BANJ,GRAD SUPETAR
Vrsta koncesije KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU
Datum početka 01.07.2011.
Datum isteka 30.06.2021.
Napomena

Važeći koeficijent za obračun naknade za koncesiju - fiksni dio
Ugovoreni iznos jednogodišnje naknade 75.000,00  KN

Važeći koeficijent za obračun naknade za koncesiju - varijabilni dio
Koeficijent 3
Vrsta koeficijenta postotak
Osnovica ukupni godišnji prihod
Napomena: U tijeku je usklađivanje s zakonskim promjenama
Ministarstvo financija javno objavljuje sve obrasce koje koncesionar mora ispuniti te propisuje nacin prijave prihoda po kojem se obracunava iznos od 3% na ukupan godisnji prihod.

Jedanko tako nudi i link za pitanja ili prijavu svih nepravilnosti pri obracunu koncesijskih naknada :

Napomena: Ministarstvo financija naglašava kako se radi o pristupu javnim podacima Registra koncesija, te molimo korisnike, ukoliko naiđu na probleme, da o istome izvijeste Ministarstvo financija, Registar koncesija na mail adresu: registar.koncesija@mfin.hr  ili pogledajte http://www.mfin.hr/hr/registar-koncesija

Koncesije se uobicajeno dobivaju na javnom natjecaju. Za gore navedeni primjer Koncesije za uvalu Banj, Supetar (koji je u prilogu ovog bloga) navedeni su svi ucesnici natjecaja, njihove ponude i obaveze.. SVPETRUS HOTELI d.d. su dobili natjecaj u kojem su nudili 4% od ukupnog prihoda za varijabilni dio ali im je iz nepoznatih razloga Zupanija razrezala 3% varijabilne koncesijske naknade. Dodatno su se obvezali uloziti 490.000,00KN uloziti u "infrastrukturu" gradske plaze i to po detaljno razradenom planu investicija koji su predali na natjecaju te o ispunjenju moraju podnijeti financisjko izvjesce, kao i za 100.000,00KN namjenjenih ocuvanju okolisa. Ta izvjesca ne znam tko kontrolira ali vjerojatno je da financijski dio spada pod Ministarstvo financija te da ona moraju biti jasno prikazana i javno objavljena u dogledno vrijeme. Nadam se da cu naci i taj javni podatak te ga naknadno dodati u ovaj tekst o koncesijama, koncesionarima i zakonima u RH.

1. Ponuda SVPETRVS HOTELI d.d. iz Supetra.
Uz ponuđeni iznos stalnog dijela godišnje koncesijske naknade u iznosu 75.000,00 (sedamdeset pet tisuća kuna) i promjenjivog dijela 4 % od prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti i pružanja usluga turističke i trgovačke djelatnosti na koncesioniranom području. Priložena je I slijedeća dokumentacija:
1. dokaze o sposobnosti ponuditelja:
– izvadak iz sudskog registra,
– podatke o bonitetu i solventnosti,
– izjavu da je ponuditelj ispunio sve obveze iz ranije dodjeljene koncesije,
– izjavu da ponuditelju do sada nije oduzeta koncesija sukladno članku 30. Zakona,
2. ponuđeni iznos stalnog i postotak promjenjivog dijela koncesijske naknade:
– popunjen rekapitulacijski list (rekapitulacijski list u natječajnoj dokumentaciji)
3. studiju gospodarske opravdanosti, koja sadrži:
– postojeće stanje lokacije za koju se traži koncesija,
– plan investicija detaljno razrađen za cjelokupno vrijeme trajanja koncesije,
– iznos planirane investicije u zaštitu okoliša,
– iznos planirane ukupne investicije,
– izvore financiranja investicija (vlastiti izvori, krediti),
– procjenu rentabilnosti projekta (broj novih radnih mjesta, prihodi – rashodi)
– izjavu ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj opremljenosti i organizacijskim sposobnostima
za ostvarenje koncesije,
– pismo namjere HYPO GROUP ALPE ADRIA d.d iz Zagreba o izdavanju jamstva (banke) o davanju jamstva ponuditelju za dobro izvršenje obveza glede investicija, prema planu investicija iz studije gospodarske opravdanosti ponuditelja i zapošljavanja radnika sukladno studiji, na iznos od 7 % planirane investicijske vrijednosti, s rokom važenja 6 mjeseci po završetku planiranog investicijskog ciklusa. Garancija mora biti bezuvjetna, »bez prigovora« i naplativa na prvi poziv,
4. ovjerenu izjavu o provođenju svih potrebnih mjera i aktivnosti zaštite okoliša unutar obuhvata koncesije na temelju Zakona,
5. prijedlog o vrsti i opsegu namjere gospodarskog korištenja pomorskog dobra,
6. idejno rješenje.

-Stručno tijelo za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na 46. sjednici održanoj 27. svibnja 2011. godine ocijenilo je da je potpuna i najpovoljnija ponuda trgovačkog društva SVPETRVS HOTELI d.d. iz Supetra.-  ....Klasa: 934-01/10-01/0203
Urbroj: 2181/01-06-11-08, Split, 30. svibnja 2011...


Ovom Odlukom Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije (u daljnjem tekstu: davatelj koncesije), uz prethodni nalaz i mišljenje Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru usvojenom na 46. sjednici održanoj 27. svibnja 2011., daje SVPETRVS d.d iz Supetra (u nastavku teksta: ovlaštenik koncesije) pravo korištenja plaže za obavljanja turističke (iznajmljivanje suncobrana, ležaljki, pedalina, sandolina i sl.) i trgovačke djelatnosti (ambulantnu prodaju sladoleda - 1 frižider) na dijelu k.o. Supetar, predio uvala Banj, Grad Supetar

Plaza Banj u zimskom periodu Osim onoga na sto su se koncesionari sami obvezali, svaki koncesijski ugovor odnosno rjesenje sadrzi i uvjete koje propisuje drzava. Dakle u prvom dijelu je to popis djelatnosti koje su odobrene koncesionaru uz naknadu (boldano u gornjem tekstu). Pored toga ova koncesijska odluka sadrzi odredbu o zabrani davanja podkoncesija za obavljanje djelatnosti na koje se sam koncesionar natjecao te time sprecava zloupotrebu tj. zaradu na "prodaji" koncesija dalje, malim podiznajmljivacima. Podkoncesije su u suprotnosti sa samim smislom izdavanja koncesija jer se time rusi citav smisao ovakvih koncesija kao sustava za odobravanje djelatnosti  na pomorskom tj. javnom dobru bas onome koji zeli obavljati poslovnu djelatnost za koju se natjecao. Sam sustav koncesije nije smisljen kao "najam prostora" vec kao "pravo na djelatnost" na odredenom javnom prostoru. Stoga je sasvim jasno da je legalno nemoguce odobrenu djelatnost na podrucju koncesije dati u podnajam, jer tako ona prestaje biti koncesionarova, sto rusi sve uvjete provedenog natjecaja, kasnijeg ugovora i sam smisao koncesije "za djelatnost" na pomorskom dobru..


 

Članak 5.
Koncesija se ne može prenijeti na drugu osobu bez izričitog odobrenja davatelja koncesije.
Ovlaštenik ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.
Ovlaštenik koncesije odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja i uporabe pomorskog dobra.

Osim navedenog clanka 5, izuzetno bitnog za sam smisao postojanja koncesija te prava koristenja javnog dobra od privatnih osoba shvatiti da osim financijske obveze svaki koncesionar ima i obvezu odrzavanja javnog dobra, u ovom slucaju plaze, pomorskog dobra, kroz citavu godinu na nacin da je ona dostupna svima na javno koristenje, cista i uredna svaki dan ali i za buduce generacije kao da sama koncesija-pravo ne postoji, jer ono stvarno ni ne postoji kao vlasnicko pravo podrucja, tj. ogradivanje i slicno vec samo kao pravo za obavljanje neke poslovne djelatnosti i to osobno od koncesionara.

Članak 6.
Ovlaštenik je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove pažnjom dobrog gospodara.Ovlaštenik je dužan propisati i osigurati provođenje reda na plaži, održavati tijekom cijele godine i uređivati plažu (čistiti kupalište i javne sanitarne čvorove, odvoziti i deponirati prikupljeni otpad, čistiti more i podmorje, popravljati i održavati oštećenu opremu - koševe za smeće, klupe, tuševe i sl., čistiti šetnicu uz more i hortikulturno održavati, osigurati opremu za pružanje prve pomoći, vidljivo ograditi plažu s morske strane, osigurati sredstva za spašavanje kupača i potreban broj spasilaca te se pridržavati uvjeta propisanih aktom Lučke kapetanije u Splitu, klasa: 342-25/04-01/170.

Plaža je pristupačna svima pod jednakim uvjetima, s time da je njena opća uporaba ograničena obavljanjem ovlaštenikove djelatnosti iz članka 1. ove Odluke.
Plaža se ne smije ograditi radi naplaćivanja ulaznica za kupače.

 

Sve ovo sto sam navela postoji kao javno dostupan podatak na internetu te svatko moze doci do istih uz malo googl-anja.

 

Zivio net! Sloboda narodu!

lunoprof @ 19:15 |Komentiraj | Komentari: 0
petak, siječanj 3, 2014
Zadnji udar na zadnju gradsku plazu ...

Bez ekoloske studije, bez razmisljanja o zagadenju plaze i mora od prometnice..

Unistenje sume, a svaki bor je zlata vrijedan.. ogromni prekrasni borovi.. trebaju biti poruseni da bi ludaci radili parkiraliste do kojeg ce auti stizati iznad glava kupaca..

a zasto to sve?

Zato sto se izgleda gradska vlast dogovorila sa vlasnikom hotela da se standardni, desetljecima koristen put do groblja koji prolazi kroz naselje vise ne koristi u javnu svrhu.. bez ikakve potrebe, bez ikakve zakonske osnove ideja o izmjestanju ceste, javne ceste.. da bi se unistila plaza koja je danas jedina lakog pristupa za sve koji borave u gradu Supetru.. pored svega, ovo je i unistenje turizma privatnih iznajmljivaca.. jer njihovi gosti se nece imati gdje kupati..bar ne blizu svojeg smjestaja..

Potpuno je izgleda krivo ovakve prostorne zahvate prepustati lokalnim upravama jer one izgleda uopce nemaju pameti, a vrlo vjerojatno se i lako korumpiraju..

Evo gogle.maps slike sada Prikaz veće karte

evo i novog plana devastacije .. 

REAKCIJA NA 10. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA SUPETRA / Supetar 03.01.2014.

DOPIS GRADONAČELNICI GRADA SUPETRA
KLASA: 940-06/13-01/0020
URBROJ: 2104/01-02/1-13-02

Poštovana gospođo Marković,

Na 10. sjednici Gradskog vijeća Grada Supetra održanoj 23. prosinca 2013. godine, namjerno ste vijećnicima prešutjeli činjenicu da ste od strane Zaklade „Otok Brač – negdje između mora i zvijezda“ zaprimili zahtjev za moratorij na donošenje odluke vezane uz početak pokretanja postupka izgradnje nove ceste prema groblju i time svjesno opstruirali tijek sjednice. Termin održavanja sjednice prilagodili ste tako, da na njoj zbog obaveza na radnom mjestu ne može sudjelovati jedina vijećnica koja se javno izjasnila protiv donošenja ove odluke. Uglednim građanima grada Supetra niste dali riječ i dozvolili da kažu svoje mišljenje o ovoj temi, a dugogodišnju nositeljicu gradske kulture svojim ste ponašanjem uspjeli čak i rasplakati. Takvu sramotnu predstavu Grad Supetar nije nikada doživio u svojoj povijesti. Jednoglasnom odlukom o početku pokretanja postupka i prikupljanja potrebne dokumenacije i suglasnosti za izgradnju nove ceste prema groblju, besramno ste stavili privatne interese ispred interesa Grada i degradirali časne funkcije gradonačelnika i vijećnika na koje ste izabrani i za koje vas plaćaju građani ovog grada. Ne zaboravite da dizanjem ruku i jednoglasnom odlukom niste samo dali glas, već ste punim imenom i prezimenom preuzeli na sebe svu odgovornost za posljedice koje proizlaze iz ove odluke.

Bolesnu ideju Svpetrvs hotela d.d. koja se godinama pokušavala nametnuti Gradu Supetru i protiv koje su se dva prethodna gradonačelnika uspješno borila u svojim mandatima, pokrenuli ste takvom brzinom, lakoćom i sposobnošću da smo svi ostali zaprepašteni, jer u sedam mjeseci svog mandata niste bili sposobni riješiti čak ni predizborno obećanje da gradski sat pokazuje točno vrijeme.

Navodeći dva sprovoda u ljetnom periodu, kao glavni i jedini argument za kompletnu devastaciju najljepše gradske uvale, vrijeđate prije svega svoju inteligenciju, a potom inteligenciju svakog onog tko je nešto takvo prisiljen pročitati. Ukoliko Svpetrvs hoteli d.d. osjećaju potrebu da naprave nešto plemenito za Supetar, neka vrate igralište NK Jadran u vlasništvo Grada Supetra, a ne da nam financiraju autoputeve po gradskom kupalištu Banj i rade „drive in“ od groblja.

Do sada nismo željeli vjerovati kuloarskim pričama da će nam Supetrom sljedeće četiri godine upravljati upravo Svpetrvs hoteli, iako su se priče temeljile na predizbornim podrškama političkim strankama, zaposlenicima hotela na vodećim gradskim funkcijama i velikom broju obitelji čija egzistencija ovisi upravo o zaposlenju u hotelu, ali ste nas načinom donošenja ove odluke u tome uspjeli u potpunosti razuvjeriti.

Pozivamo Vas da smjesta prekinete ovu farsu i zakopate prijedlog Svpetrvs hotela toliko duboko da više nikad ne ugleda svjetlo dana. Trenutno pokrenite postupak uknjižbe Grada Supetra na puteve unutar hotelskog naselja i ne dozvolite da se stvari dalje razvijaju u pogrešnom smjeru. Poštujte činjenicu da je Supetar naša baština i da ga nismo naslijedili od prošlih generacija, već smo ga dobili na čuvanje za generacije koje dolaze nakon nas. Pokazali ste nam kako se voli Svpetrvs, a sad nam u ime onih na groblju pokažite kako se voli Supetar.

Lijep pozdrav,
Robert Barilla
Supetar, 03. siječnja 2014.

http://zaklada-brac.hr/razno/sramotna-sjednica-gradskog-vijeca-supetra/

 

 

ps

Zahvaljujem Robertu na trudu i informaciji.

lunoprof @ 21:44 |Komentiraj | Komentari: 3 | Prikaži komentare
flashHeader
geotoolbar

web tracker