Zbirka prica i razmisljanja bez kronoloskog reda
lunoprof
Blog
utorak, rujan 23, 2014
OTVORENO PISMO GRADU SUPETRU, gradonacelnici Ivani Markovic i voditelju odsjeka Ivici Vrandecicu te ostalim zaposlenicima kao i gradskim vijecnicima

Postovana gradonacelnice Markovic, postovani sluzbenici grada, postovani vijecnici

Povodom natjecaja, odnosno javne nabave projektne dokumentacije za revitalizaciju setnice 'Vlacica-Banj-Sv. Nikola' molim vas da dodatno pojasnite meni osobno, ali i gradanima Supetra javnom objavom na facebook stranici gradonacelnice ili na stranici Grada ulazne podatke iz natjecajne dokumentacije – projektnog zadatka:

>> str. 11, tocka 12. – dio A, A.1 ....
- analiza oborinske odvodnje
- analiza odnosa planiranog parkiralista za automobile i oborinske odvodnje (mastolov)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204750286855475&set=a.10202705911067358.1073741828.1186392258&type=1

Naime, posve mi je nepoznato da setaci ispustaju masti i ulja, kao i da se parkiraju. Stoga mi je neshvatljivo zasto trazite analizu oborinske odvodnje, posebno odnosa planiranog parkiralista za automobile i odvodnje ako je projektantima zadan zadatak revitalizacije SETNICE. Znate, u mojem svijetu, bar do sada, automobili nisu setali, niti su se setaci parkirali. Rijec «SETNICA» znacila je setati, nije imala kotace, niti se parkirala, posebno nije bila podmazivana, niti su setaci ispustali maziva, cak ni oni s «putrom na glavi».

Znam, novo je doba, svijet se mijenja i treba se prilagoditi naprednim idejama i novim spoznajama. Treba permanentno uciti, biti otvorena uma, tolerancija svega i svacega novo je poslanje, postmoderna odavno je zavladala svijetom, politikom i ljudima. Neke rijeci su promijenile svoja znacenja, esteticka promisljanja velikim dijelom nestala su iz naseg drustva..

Zbog svega toga, ali i zbog moje velike zelje za novim spoznajama i saznanjima lijepo vas molim da mi slikom (to bi vi vjerojatno nazvali graficki prikaz u jos vise zakasnjelom dodatku projektnog zadatka – javne nabave) i opisom (rijecima) objasnite sto ste tocno zadali kao zadatak projektantima SETNICE za parkiranje i automobile kao i za lov na razne masti nakon pranja iste kisom.

Graficki prikaz polozaja te, za do sada meni nepoznate gradevine, svakako molim uz tekstualno objasnjenje jer se nekako slabo raspoznaje tako zuto obojana na zutom podrucju na kojem se planira revitalizacija.

U nestrpljivom ocekivanju novih spoznaja i ucenja, cekam javnu objavu vaseg postmodernistckog ucenja.

S postovanjem,

http://youtu.be/9m_OvYkoyeE

U Supetru, 21.09.2014

lunoprof @ 09:32 |Komentiraj | Komentari: 6 | Prikaži komentare
ponedjeljak, rujan 1, 2014
Građanska inicijativa Supetar, danas Udruga ¨Za naš Supetar¨ uputila je dana 08.08.2014.

Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja, na ruke ministru Zmajloviću e-mail sljedećeg sadržaja:

Poštovani ministre,

Nakon više mjeseci neuspješnog traganja za osobom u nadležnim ministarstvima za izdavanje lokacijskih dozvola, odnosno, pribavljanju dokumentacije i mišljenja na osnovu kojih se izdaju lokacijske i građevinske dozvole, ispostavilo se da svi događaji slijede kao posljedica rada Vašeg ministarstva, odnosno zadane procedure.

Naime, problem je što procedura u MZOIPU kojom se izdaju mišljenja i rješenja o potrebitosti, odnosno o samoj ekološkoj studiji, ne kaze nista o kontroli sadržaja dokumentacije na osnovu koje izdajete mišljenje, sto su nam i Vasi službenici potvrdili. Mišljenje MZOIPea kao i rješenja se posljedično tome izdaju na temelju zahtjeva investitora, a bez kontrole dokumentacije koja je predana, ali zato kao uvažavaju dodatna mišljenja lokalnih zajednica i službi bez da itko od navedenih treba biti stručno osposobljen za davanje takvih mišljenja i bez da itko od nadležnih pogleda da li je predana dokumentacija od strane investitora odgovarajuća traženom projektu. Čini nam se da je procedura dovedena do savršenstva, no da ce joj posljedica biti ekološke katastrofe na svakom koraku. Naime, mišljenje/rješenje MZOIPU je zasigurno jedan od najmjerodavnijih dokumenata za izdavanje lokacijskih i građevinskih dozvola za kapitalne objekte i nema nikog poslije tko bi trebao kontrolirati dokumente/projekte/elaborate nakon sto Vaše ministarstvo izda mišljenje ili rješenje jer oni te dokumente ni ne dobijaju.Tako ispada da je jedino MZOIPU stvarno odgovoran za posljedice "loših"projekata.

Nastaviti ćemos primjerom zbog kojeg je i došlo do gornjeg zaključka. Radi se o projektu:

GRAĐEVINA: UREĐENJE DIJELA OBALE VLAČICE SUPETAR LOKACIJA: VLAČICA, Grad SUPETAR, otok Brac INVESTITOR: LUČKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKEŽUPANIJE

Veliki dio dokumentacije navedenog projekta nalazi se na stranici MZOIP: Dobrodošli u Ministarstvo zaštite okoliša i prirode gdje je vidljiv i popis dijelova projekta na temelju kojeg ste izdali Rješenje kako nema potrebe za ekološkom studijom jer ... .........UP/I-351-03/13-18/113 ... ...u rješenju piše kako postoji Elaborat o zaštiti okoliša koji je u studenom 2013 izradila tvrtka Zeleni servis d.o.o. iz Splita, a po narudžbi investitora Županijske lučke uprave SDZ.. No, sam dokument takvog naziva ne postoji. Naime, na gore navedenom linku je u popisu naveden ELABORAT zaštite okoliša, no klik na taj link ( http://puo.mzoip.hr/UserDocsImages/Elaborat_19_12_2013_1.pdf) vodi na dokument "Zahtjev za ocjenom o potrebi... " te je tako evidentno da samog elaborata nema, ne samo na tom linku nego ni u papirnatom obliku u svim službama i ministarstvima kojima smo se obratili sa molbom da nam taj dokument daju u preslici ili bar na uvid.

Na prvom mjestu sadržaja navedene internet stranice MZOIPUa nalazi se točka naslova"Zahtjev za ocjenom o potrebi.. " koji vodi na arhivu zahtjeva i gdje se ponovo može naći čitava dokumentacija (na istom linku s kojeg smo krenuli u potragu) uz taj Zahtjev, a sve složeno po datumu izdanja 19.12.2013..

Ako zanemarimo nedosljednost u Rješenju UP/I-351-03/13-18/113 te pozivanje na dokument zvan "Elaborat.. " koji evidentno ne postoji, pa "Zahtjev.." prihvatimo kao ekološki elaborat dolazimo do drugog problema, a to je tvrtka Zeleni servis d.o.o. sa licencom koju imaju, a izdalo ju je Vaše ministarstvo.UP/I 351-02/12-08/51 od 09.07.2012 po kojoj je tvrtka Zeleni servis d.o.o. ovlastena za: Priprema i obrada dokumentacije uz zahtjev.. ali nikako i za izradu Elaborata zaštite okoliša na koji se pozivate u Rješenju Ministarstva i koji uz sve to kao samostalni dokument ne postoji.

Da li je dakle, tvrtka Zeleni servis d.o.o. izradila Elaborat zastite okolisa ili nije? Ako jest, a nema pravo po svojoj licenci na to, ili
ako nije, vec je izradila "samo" Zahtjev......
Logično pitanje koje slijedi jest:

Na sto se, u stvari, MZOIPU poziva u svom rješenju? Na nepostojeći elaborat ili na elaborat nelicencirane tvrtke za izradu elaborata?

Na zalost tu nije kraj s problemima i nelogičnostima koje su dovele do MZOIPU RješenjaUP/I-351-03/13-18/113.. Listajući Elaborat ili Zahtjev, kako god se kome svidi, nazvati dokument izraden po narudžbi i želji investitora naići ćemo na sadržajne probleme.

- osobe koje su izrađivale elaborat/zahtjev iz tvrkte Zeleni servis d.o.o., a navedene su na strani 2 ne odgovaraju stručnom profilu koji bi smio davati mišljenja o građenju, načinu izvođenja radova, refleksiji valova, opterećenju vjetrom, odabiru utjecaja vjetrovalne klime i tako sve do procjene tjecaja novog objekta na (kulturno) zastićenu jezgru samog Grada Supetra. Pogledajte sami:

Broj projekta: 18/2013-1

Voditelj izrade: Marijana Vuković mag.biol.univ.spec.oecol.

Suradnici:

Adela Grgić dipl.ing.kem.teh.

Smiljana Blažević dipl. iur.

Boška Matošić dipl.ing.kem.teh.

Sanja Petrušić dipl.ing.kem.teh

- Vrlo interesantan dio je dio s analizom Vjetrova na području zahvata... da bi se taj dio nastavio s uzimanjem podataka o vjetrovima (bura, tramuntana) s Mjerne postaje Marjan-Split, koji je naprosto nemoguće prenijeti na "suprotnu" obalu tj. Supetar-Brač, jer niti su vjetrovi, niti su smjerovi, a pogotovo ne jačine ili trajanja imalo slična i povezana.

Zanima nas na temelju čega su kemijski tehničari, pravnici i biolozi ovlašteni za odabir vjetrovnih utjecaja ili ako nisu na čemu se bazira licenca Zelenog servisa d.o.o. (koja kaze da za sve sto rade trebaju stručne ljude koje za ovo područje evidentno nemaju) u kojoj jasno piše da su dužni osigurati stručnjake za obavljanje licenciranog posla?
Ili je ipak sve logično, Zeleni servisd.o.o. je radio poslove za koje nikako nisu ni mogli biti ovlašteni, ni po licenci koju imaju, a ni po stručnom kadru koji je sudjelovao u izradi elaborata, koji možda smiju, a možda i ne smiju izrađivati.

Da li je itko u MZOIP duzan kontrolirati da li su u razmatranju predmetnog zahvata uzeti mjerodavni vjetrovi na zahvat (napr. lokalitet podrucja) ili ne? Ako nije u MZOIPu gdje se onda kontrolira sadrzaj elaborata? Tko je za to odgovaran?

- Refleksija valova - sljedeća je nelogičnost Zahtjeva... Skice objekta koje se nalaze u zahtjevu ne odgovaraju tehničkom dnevniku 06/13, tj. idejnom projektu "Uređenja obale luke Vlačica. Razmatrati i navoditi utjecaje valova na okolinu i na susjedne objekte, na samobjekt, a pri tome sve bazirati na
posve drugom projektu, onom od kojeg se odustalo, projektu Marine na Vlačici (T-most) bas zbog vrlo nepovoljnog utjecaja vjetrovalne klime je naprosto suludo.


Proračuni koji su radeni za T-most (marina) bas u smislu utjecaja vjetrova/valova na obalu i lokalne objekte ne da su krivi, vec su katastrofalna greska jer je ukinućem "krilaca"T-mosta na novom idejnom projektu ¨Banana-mosta¨ zvanom "Uredenje dijela luke.." dolazi do posve drugih refleksija valova i utjecaja vjetrova.

Tako nešto ni jedan stručnjak za područje utjecaja valova ne može napraviti, no nije logično ni da nitko od službenika ministarstva ne reagira na zaključak Zelenog servisa d.o.o. o utjecaju vjetrova na "Bananu i susjede" koji se temelji na proracunu i analizi valovanja za jedan posve drugačiji idejni projekt, posve drugačiji objekt. Sve to je tako lako vidljivo pogledom na stranu 20 "Zahtjeva..gdje su nacrtane
sheme objekta koje nemaju nikakve veze sa izgradnjom i oblikom objekta po TD 06/13 za koji se radi procjena.


Pri svemu ovome je problematično i to sto Valovanje (iz projekta T-mosta) kao dokument ne postoji u novoj tehnickoj dokumentaciji, niti postoji kao navedeni dokument korišten iz "starog idejnog projekta" .. Dakle ne postoji ništa na temelju čega bi se ta dokumentacija i taj proračun smio uzeti kao relevantan u Zahtjevu koji je izradila tvrtka Zeleni servis, a oni sami svakako nisu mogli izraditi taj dio dokumentacije.
Mislimo da se radi o vrlo grubom propustu gdje neovlasteni ljudi odabiru dokumentacijuiz već nekog projekta po svom ne-stručnom nahođenju te ga
prenose na posve različite projekte (bez autorizacije izrađivača) dolazeći potom do posve proizvoljnih zaključaka.

Da stvar bude gora, dva-tri tjedna prije završetka izrade "Zahtjeva.. 19.12.2013 .." na predmetnoj lokaciji valovi su samljeli stari most koji se na vrhu raspao u komadiće te je postojeće stanje (vidi sliku u Zahtjevu.. ) posve krivo i ne odgovara onom sto je u "Zahtjevu .. " navedeno kao stvarno stanje. Obzirom da su o dogadaju pisali mediji, da su svi u Gradu vidjeli ogromne valove i sto je vjetar napravio na predmetnoj lokaciji kao i da su upozorili i Grad i sve objavili na interentu..posve je neodgovorno i nestručno da Zeleni servis d.o.o. ne uzima u obzir nastale događaje kao i stvarno postojeće stanje (raspadnuti mali betonski mostić) u svom elaboratu, jer su i oni kao i svi ostali zainteresirani za projekt s time upoznati. Fotografije na iskazan zahtjev MZOIPa mogu biti poslane kao prilog.

-Dokumentacija na stranici MZOIP - http://puo.mzoip.hr/default.aspx?id=8871projekt pod tockom Prilog: Tlocrt - postojeće stanje - link: http://puo.mzoip.hr/UserDocsImages/Prilog_3_19_12_2013_1.pdf ne odgovara istini i ne predstavlja postojeće stanje vec je to idejni projekt marine od kojeg se odustalo zbog nepovoljne vjetrovalne klime, a sve temeljem istog proračuna valovanja na koji se Zeleni servis pozvao da bi zaključio kako je vjetrovalna klima baš pogodna za privezište i da ni u kom slučaju nece doći do ekološke katastrofe pa ju stoga ne treba ni uzeti u obzir kao mogucnost tj.elaborirati..

Gosp. ministre, nadlezni službenici, ovlaštene osobe, suradnici i svi ostali ... lijepo vas molimo da nam javite tko kontrolira dokumentaciju za koju kao MZOIPU izdajete mišljenja i rješenja, jer jedino što se može shvatiti (nakon dužeg proučavanja) da ovo što se dešava, više sliči
nekoj "orwelovoj proceduri" nego ičem suvislom.


 

30.08.2014 – Udruga ¨Za naš Supetar¨ objavljuje ovo pismo na svojoj facebook stranici, kao i obavijest da odgovor službe kojoj je tajništvo MZOIPU
proslijedilo naše pismo još nismo dobili.

lunoprof @ 16:47 |Komentiraj | Komentari: 6 | Prikaži komentare
nedjelja, srpanj 20, 2014
Izložba crteža / exhibition of drawings
Otvorenje: ponedeljak, 21.38h
Lokacija: Art caffe Bravura
Petra Jakšića 1, 21400 Supetar
.
Tatjana Koraksić, therefore, uses this “space of relativity“ as her own creative arena, to express her own views – the true artistic imagination creating the characters important to her, because of certain qualities they bear, or the ideas they stand for. She is reconstructing them according to her own emotional involvement and/or recollections.
.
Altogether, they represent the author’s original projections.
.
1986, MFA Faculty of Applied Arts, University of Arts - Belgrade. She pursued career in animation and graphic design in Belgrade, Lisboa and Los Angeles. From 2009 and especially after going back to Belgrade, Serbia in 2010, her main objects of interest became drawing and painting.
.
Her work was exhibited in several group and solo exhibitions. Member of the ULUPUDS (The Association of Applied Arts Artists and Designers of Serbia) and ULUS (The Association of Fine Arts Artists of Serbia).
Currently lives and works in Belgrade, Serbia, summertime in Supetar, Brac.
Tatjana Koraksić was born 1963 in Zemun, Serbia.
.
Art Café Bravura će u ponedeljak, 21.7. u 21.38h, biti mjesto na kojem se susreću svjetovi izmaštanog i realnog, ujedinjeni prepoznatljivim umjetničkim izrazom Tatjane Koraksić. Posjetioci će imati priliku upoznati se sa nesvakidašnjom kolekcijom crteža na salvetama, na kojima su zabiljezena opažanja i doživljaj autoricine okoline i svakodnevice. Izložba pod nazivom distractions≡razbibrige, priča je o ljudima i predjelima, sačinjena od niza dinamičnih i „dugih kadrova“, „uhvaćenih“ u trenucima razbibrige, a određenih formatom salvete.
.
Tatjanine unikatne salvete su zapis trenutka, koje postoje kao djelovi „velike“ priče, slike, dogadanja, ali i kao cjelina svaka za sebe.
.
Tatjana Koraksić je vizualna umjetnica iz Beograda. Izlagala na više grupnih i samostalnih izložbi. Članica je ULUS-a i ULUPUDS-a. Diplomirala je na odsjeku za grafičke komunikacije na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Bavila se grafikom, animacijom i grafičkim dizajnom u Beogradu, Lisabonu i Los Angeles-u, a nakon zadnjeg dolaska u Beograd većinu vremena posvećuje crtežu i slikarstvu.
.
lunoprof @ 22:34 |Komentiraj | Komentari: 2 | Prikaži komentare
petak, srpanj 18, 2014
Post by Supetar Stress
July 16, 2014 at 12:30pm
 

Posljednji plan je donesen 2009g.. Donosio se nekih 10tak godina uz mnoge probleme i zastoje. Nije idealan, no da li se novim planom namjerava ispraviti stanje ili ..... Sto je razlog izmjene PP Supetar u tako kratkom vremenu?

Vratimo se na ugovore i odluke Grada Supetra, Gradonacelnika Dinka Hrzica iz ne tako davne 2010..

.

.

 

 

 

 

Na temeljuodredbe članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“broj 76/07. i 38/09.) i članka 32. Statuta Grada Supetra („Službeni glasnikGrada Supetra“ broj 09/09.), Gradsko vijeće Grada Supetra, na 14. sjedniciodržanoj 30. prosinca 2010. godine donosi,

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja "Supetar: Banj - Salbunje"


OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1)Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja "Supetar: Banj - Salbunje" (u daljnjem tekstu: Odluka).......

(3) Uz navedeno u stavku (2) ovogčlanka, sukladno članku 60. Zakona o PUiG, temeljne polazne podatke i odredniceza rješenja, odnosno izradu i donošenje UPU „Banj - Salbunje“ predstavljaju kartografski prikazi i tekstualnidio (Obrazloženje i Odredbe za provođenje) Prostornog plana uređenja GradaSupetra (u daljem tekstu: PPUG) kao prvog dokumenta prostornog uređenja širegpodručja te odredbe Odluke o donošenju Prostornog plana Splitsko-dalmatinskežupanije („Službeni glasnik Županije Splitsko-dalmatinske“ broj 1/2003, 8/2004,5/2005, 5/2006. i 13/2007.; dalje u tekstu: PPSDŽ).
(4)Cjelokupni obuhvat UPU „Banj - Salbunje“ utvrđen člankom 4. ove Odluke nalazise unutar zaštićenog obalnog područja mora (ZOP), kao i unutar pojasa 1000 m udaljenosti od obalne crte na otoku, te se u skladu s tim uizradi i donošenju Plana primjenjuju odgovarajuće odredbe Zakona o PUiG.

...

(3) Zemljište unutar obuhvata planaje većim dijelom u vlasništvu tvrtke „Svpetrvs hoteli“ d.d..

(4) Nedostaci u prostoru obuhvataPlana su slijedeći:

- u prostoru nije utvrđena trasa šetnicena pravcu između plaža „Banj“ i „Tri mosta“ koja bi kraćim putem povezivala ovedvije plaže;

- postojeća kategorizirana županijskacesta Ž 6160 koja ide gotovo do zapadnog ulaza u mjesno groblje „Sv. Nikola“nije odgovarajućih gabarita, a položaj iste ujedno onemogućava formiranjejedinstvene tehnološke cjeline unutar vlasništva tvrtke „SVPETRVS hoteli“ d.d.;

- zbog nedostatka odgovarajućeprostorno-planske dokumentacije onemogućeno je izvođenje radova na planiranomdodatnom uređenju plaža na predjelu „Bili rat“;

- u prostoru nije osiguran kolno-pješačkiprilaz do ukupnog prostora pomorskog dobra u svrhu omogućavanja urgentnogprijevoza i sigurnog pristupa invalidnih osoba;

- zbog poslovnih potreba i dodatnoguređenja ukupnog turističkog naselja od strane tvrtke „SVPETRVS hoteli“ d.d. suizvedeni radovi za koje zbog nepostojanja odgovarajuće prostorno planskedokumentacije nisu mogli prethodno ishoditi potrebite akte o pravu građenja te je sadašnje stanje potrebnoodgovarajuće raščlaniti i osigurati pretpostavke za legalizaciju osnovanegradnje;

- dijelovi površina su još uvijekneizgrađeni i neuređeni te će njihovo privođenje cjelovitoj svrsi biti mogućetek po izradi predmetnog UPU-a i ishođenju odgovarajućih akata o pravu građenjana temelju istog;

- u turističkom naselju su prisutniproblemi parkiranja i osiguravanja površina odnosno uvjeta za promet umirovanju, a ovi problemi su posebno izraženi u istočnom dijelu zbog parkiranjavozila posjetitelja mjesnog groblja.


dokument - odluka nalazi se u pdf formatu na stranicama Grada Supetra te ju tamo mozete download-ati u cjelosti..

Zakljucak je jasan, novi PP je potreban da bi se ostvarile namjere SvPetvrs Hotela jer bez izmjena (koje su sad nakanili donjeti) nije moguce donjeti UPU po zeljama i prohtjevima, sto se posebno odnosi na zatvaranje podrucja u granice vidljive kao granice novih UPU podrucja ali i nestanku zupanijskog statusa za cestu prema groblju.
Ova tema je vezana tema za situaciju nastalu pocetkom ove godine te planom o izgradnji "ceste preko plaze Banj" od koje se kao odustalo, no ipak jos nemamo sluzbenu potvrdu odustajanja od strane Grada s kojom bi mogli biti posve sigurni da takav rasplet vise nije moguc. Donosenje izmjena PP Supetar je jedan od njih jer je dio izmjena upravo takav da omogucava ono sto je kao-odbaceno, cesta preko Banja i zatvaranje turistickog naselja u gabaritima vidljivim u novom PP, kao i ukidanje javnog puta do groblja ali i ceste koja se danas zove Ulica Miljenka Smoje i vodi prema hotelu Kaktus (koja je bespravno zagradena za prolaz kamenim zidom), a koja ima status javne gradske ceste i u gradskom je vlasnistvu i dan danas.
Dodatno valja napomenuti da je stari kao i novi plan "zaboravio" ulicu Punta, urednu upisanu u katastru - gradska ulica sa svim kucama (kucnim brojevima) tj. adresama, te taj sastavni dio gradskog naselja naprosto "opiturao" u turisticku zonu bez obzira sto i taj put kao i kuce postoje dulje od objekata u hotelskom naselju, sto imaju i gradevinsku i uporabnu dozvolu iz 60tih godina proslog stoljeca (vremena izgradnje) i sto ne postoji nikakva zakonska osnova da se "izbace" iz podrucja gradskog naselja. Nastavno na to "pituravanje" valja napomenuti da je to jedina logicna i direktna veza, put pristojne sirine izmedu dvije vazne gradske plaze, Banja i Tri mosta.. cije povezivanje zasigurno podrzava i zakon o pomorskom dobru.
Odluka o upisu cesta je donesena na Gradskom Vijecu 2014, pred dva mjeseca, no Grad jos nije zapoceo upise gradskih cesta kao ni izvlastenja odnosno obestecenja vlasnika terena koji su u praksi javne gradkse prometnice - ceste preko desetak ili sedamdesetak godina (radi se o mnogo neupisanih gradskih ulica). Maliciozno razmisljenje kaze da se ceka "namirenja" zelja i prohtjeva "turistickog kompleksa" da bi se tek preostalo odradilo kako nalaze zakon o lokalnim, gradskim prometnicama.

Nestankom cesta, ali i gradskog naselja najednom je "nastalo" "jedinstveno" podrucje TURISTICKE NAMJENE ("SvPetrvs") u kojem vise nema mjesta ni za gradske plaze sa rekreacionom namjenom (nema zelene boje), nema sportskih terena (nogometnog igralista, odbojkaskog igralista, stolnog tenisa, parkova, suma) koje konacnu potvrdu i realizaciju trazi u novom, izmjenjenom Prostornom Planu 2014 ..

Dakle, da zavrsimo danasnje razmisljanje citatom iz Ugovara koji je grad potpisao 2011g sa Svpetvrs hotelima o financiranju Detaljnog plana "hotela" kako bi stvari postale posve jasne i znalo se "tko pije, a tko placa".. (nasim dobrom, javnim dobrom, obalom, cestama, sumama, plazama i morem)..Javna rasprava o izmjeni i dopuni Prostornog plana Grada Supetra uslijediti ce uskoro. Do tada mozete razmisliti, pogledati pred-planove te uloziti primjedbe vec danas Gradu ili projektantu PP-a ili to isto mozete prisustvujuci Javnoj raspravi za koju se nadamo da ce poziv biti jasno i glasno objavljen.

Planove smo objavili na google.drive-u sa pravom pristupa javnosti:
https://www.facebook.com/notes/supetar-stress/prijedlog-novog-prostornog-plana-grada-supetra-srpanj-2014/767209913302307
Pozdrav

Gradanska Inicijativa
.
lunoprof @ 11:04 |Komentiraj | Komentari: 3 | Prikaži komentare
nedjelja, lipanj 29, 2014
 

lokalna (a mozda je regionalna ili drzavna?) vijest dana (mjeseca valjda i godine):

"Dolazi nam premijer trajektom u deset otvorit javni WC!" .. Sreca je to prevelika, zar ne?

Odlazeci od vijescu uzbudenog sugovornika, lica ozarenog osmijehom nastavila sam dalje preko rive, prema pazaru .... hodajuci zamisljala Merkelicu na "Banovu 34" kako reze vrpcu sretnog pogleda uperenog u posve nov pisoar, pa netom iza te slike uprizori mi se Obama sa skarama u ruci i svitom u pozadini, sve na Gatu-Doka-No.1897, tamo negdje pored oceana i velikog, americkog zdanja sa svijetlecim natpisom: PUBLIC WC.. ..

No to bijahu, nestvarne, tek na tren odlutale misli, stvarnost je ... osvrnem se i pomislih:

Oh, kako je lijepo zivjeti u Hrvatskoj, zemlji gdje ministri i premijeri ne zaboravljaju na sitnice, na javne potrebe.. na velike i male nuzde... svakog, pa i najmanjeg covjeka!

Ta misao donese mi novi osmijeh koji ne prestaje, a izgleda kako ce i trajati....
Sreca i neizmjerno zadovoljstvo je zivjeti na takvom mjestu, gradu, otoku, regiji, drzavi..... gdje mala nuzda jedan, a velika dva zasluzuju posvecenost i veliku paznju, ne samo lokalnih politicara vec i samog vrha drzave, cak i premijera... pa makar se tu radilo tek o JAVNOM WC-u u tranzitnoj luci nekog tamo otockog grada...

 

.
.
.
.
.
.
Luna
(zapisi iz Malog mista, top news, 29.06.2014., 9.30h)

 

 

 

ps

dodaci i "aktivne" fotografije na linkovima:

http://pollitika.com/quotdolazi-nam-premijer-trajektom-u-deset-otvorit-javni-wcquot#comment-463999

http://pollitika.com/quotdolazi-nam-premijer-trajektom-u-deset-otvorit-javni-wcquot#comment-463991

 

.

lunoprof @ 10:00 |Komentiraj | Komentari: 2 | Prikaži komentare
srijeda, ožujak 26, 2014
 

Demokracija nije jednoznacno definirana i posve objedinjena "parlamentarizmom" kao pojmom.

 

Naoko banalna tvrdnja no istodobno vrlo aktualna tema iz svakidasnje politicke prakse. Parlamentarna, odnosno posrednicka demokracija "bira" povjerenike sa zadacom upravljanja drustvom u nekom periodu. Ipak, nikada im nije bilo predodredeno da su samo oni ti koji trebaju upravljati, da su jedini mjerodavni, da je njihovo misljenje ili stav najadekvatniji, a posebno nikada nije znacilo da su nezamjenjivi.

Obzirom da su politicki odabranici, bas oni koje "demokracija" dovodi na ceono mjesto nekog drustva, u stvari jedinstvena pojava upravljaca u drustvu, ona koji se predlaze i na koncu biva odabrana, a bez da je itko prethodno postavio zahtjeve za osnovnim predispozicijama u znanju, iskustvu, inteligenciji....

Obzirom da su politicki odabranici upravo oni koji upravljaju danasnjim drustvom, a bez ikakve obveze prema osobnoj, materijalnoj ili moralnoj odgovornosti....

Obzirom da je "drustvena odgovornost" ili "politicka odgovornost", moralni integritet osobe, etika postupanja i svakodnevnog ponasanja nesto sto je odavno nestalo kao kultura zivljenja u upravljackim krugovima....

Obzirom da je vlastita procjena mogucnosti nepoznata kao kriterij kandidature, dapace, praksa kaze kako je upravo nesposobnost shvacanja zahtjeva i poslova za koje se prijavljuju, uz uvrijezenu "slobodu" od posljedica cinjenja, upravo uzrok velikom broju kandidata...

.....

Direktna demokracija ili mehanizmi parlamentarne demokracije koji omogucavaju korekciju "odabranika" u nekoj partikularnoj odluci ili u citavom politickom djelovanju postaju nuznost opstanka citavog drustva, onog koji ovisi o "upravljacu" tj. "upravljackim strukturama".  Administrativne mjere su svakako nedovoljne i na zalost toliko komplicirane zbog svog apsolutnog i neostvarivog cilja rjesavanja "svake" situacije i problema da su postale dodatna otegotna okolnost organizacije drustva. Potpun izostanak osobne odgovornosti "upravljaca" za svoje odluke ili ne-odluke doveo je drustvo do apsurdne situacije, one u kojoj je moc odlucivanja i upravljanja dana u ruke "neodgovornima" i "nesposobnima", onima koji bez problema sustavno "biraju" izmedu sebe negativnom selekcijom, stiteci vrh svoje grupacije od unutrasnje konkurencije. Visegodisnja praksa dovela nas je upravo ovdje gdje jesmo.. nigdje i bez izgleda za dalje..

Promjena u razmisljanju nuznost je opstanka drustva kakvog poznajemo, malo boljeg ili malo losijeg, no svakako poprilicno civiliziranog. Na politickim strankama i nadasve njihovim clanovima je da se probude jedno jutro ne-mamurni od svoje politicke opsesije "datoscu" koju nikad nisu ni imali niti je predvidena nekih davnih dana za taj sustav. Gradanima takoder predstoji neko doba "burnih jutara" u kojima moraju odluciti da li zele zivjeti u poznatoj civilizaciji ili se vratiti u neku davnu, onu u kojoj su se nasi preci svaki dan pitali kako li ce prezivjeti do zalaska sunca.. a nakon kojeg ce se skriti u duboku pecinu..

Kad politicke grupacije pocnu svoje odluke shvacati osobno, kad politicari svoje stavove pocnu zastupati sa osobnim integritetom .. tek onda mogu doci do stanja u kojem ce kritika politickog djelovanja stranke ili stranackog odabranika biti upravo njima upucena. Prilika za "osobnom uvredom" odabranim vijecnicima, gradonacelnicima, skupstinarima ili sabornicima biti ce dana tek onda kad i njihovo djelovanje bude u skladu sa "osobnim posljedicama" vlastitih cinjenja. Do tada je takvo ponasanje tragikomedija naseg doba..

....koje nas svih, na moju veliku zalost, na kraju predstave smijeha i apsurda vodi samo u propast..

.

.

.

.

.

ps

ili u pricu o "trazenju najbolje lokacije za javni WC konsenzusom" bez imalo promisljanja o adekvatnosti izrecenog..

.

.

.

.

 

Luna

.

.

.

lunoprof @ 12:08 |Komentiraj | Komentari: 4 | Prikaži komentare
nedjelja, ožujak 16, 2014
strahStrah, jedino cega se moramo bojati?..

Sloboda je ono sto je meni sveto u zivotu. Ne neka posebna, uzvisena ili anarhisticna sloboda. Moja sveta sloboda je ona, koja mi daje pravo na vlastito Ja. Na individuu koja je sposobna odlucivati, razmisljati, sanjati i onda snositi posljedice svega toga. Dobro mi to ide, cini mi se, makar sam par puta vec dobro lupnula glavom u zid. No zid nije nikad bio nepremostiv. Ili je puko ili su se vrata negdje odskrinula. Dobro, malo je i glava nastradala, no tri puta puhnes, pa prode.

Radost zivota je ono sto tjera dalje, onih stotinu stvari koje jos nisi stigao napraviti, dati ili primiti. Jako bitno, naci radost u davanju. Ona je kudikamo snaznija od one kad primamo. Davati, a  ostati svoj.

Postivati ljudske norme, ali ne biti im rob. To bi bila slijedeca bitna stvar za slobodu Individue. Ne bojati se svojih zelja i htjenja, shvatiti da ono sto je tebi dobro i ispravno, nekom drugom ne mozes postavljati kao pravilo. Shvatiti kako ste oboje u pravu, jer nema apsolutne i univerzalne ispravnosti. Ispravnost je individualna.

Ne bojati se sebe, svoje nemoci, neuspjeha. Nema uspjeha i neuspjeha ako imas svoje Ja, ako znas sto ti je najbitnije u zivotu. Davno sam shvatila kako je imati sebe i dati sebe, osnova koja brise strah od nepoznatog, nedokucenog. Jer kamo god da ides, i kamo god stigao, ostaje jedna poznata stvar, a to si ti, Individua. Ako ona nestane, nemas nista. Izbrisana ti je radost zivota, htijenja, zelje, sreca. Nema nikog oko tebe, ako nema tebe samog. 

Okolina u kojoj zivis moze pomoci ili odmoci, no nije presudna. Zivot je u nama. U onima jako bliskima oko nas. No i oni se zrcale u nama, dakle bliski nisu okolina, to je nas slobodan odabir. Okolina je ulica, grad, drzava.. poznanici i kolege.. koji su vazni, no ni oni za Indivudu ne postoje ako nema  nje same bar malo. Stvarno slobodna osoba bira ili mijenja svoju okolinu,  vec kako je prilika. Slobodan covjek voli kad se o njemu netko brine, ne sputavajuci ga bespotrebnim i glupim uzusima. Uzusima postavljenim da bi postajali, a ne zato sto imaju stvarnu vrijednost, eticku i moralnu, ljudsku.

slobodaIntervju sa Z. Baumanom sam odavno i vise puta citala, vracajuci se i odlazeci zamisljena, pa se ponovo vracajuci temi ili nekoj svojoj digresiji na nju. Danas mi se cini jos aktualniji nego tada. Beskrajno razmisljanje o slobodi i strahu. I znam kako je u pravu. Sloboda je strasna. Sloboda je strah za mnoge koji nemaju dovoljno "ja". Individualnost je uzas zivota, beskrajna samoca za neslobodne duse.  Sto sutra? ..ako sutra nema pravila, a nema ih tko ni postaviti. Sto danas? Ciji sam, ako nisam svoj? Pripadnost necem daje odredenje koje neslobodnima nedostaje. Sputavanjem u okvire propisane zajednicom (drzavom) dobivaju potreban identitet. Identitet "kolektivnog Ja". Svrhu postojanja, nacin zivota, razmisljanja. Krivca za promasaje. "Udruzeno Ja" je snaznije od "Izgubljenog Ja". Strah od vlasite greske se gubi, a sloboda sputanih raste. Postoji netko tko se brine o strahovima, zajednica. Nacija, drzava, grad.. ulica.. uvrijezeno drustvo. "Kolektivna odgovornost" dobrovoljnim otudenjem osobne slobode brise strah od osobne greske. Tako se strah od djelovanja i odgovornost nakon djelovanja rasprsuje i sputan covjek postaje kolektivno slobodan, ako takva sloboda uopce postoji. No mnogi ju vole, a ono sto se voli, postoji.

Strah je ono cega se trebamo bojati. On je taj koji nas sputava.

Kad uspijemo pronaci stvarni uzrok vlastitog straha mozemo poceti borbu za slobodu u tom jednom segmentu zivota. Pobjede nad vlastitim strahovima beskrajno su teske i nevjerojatno mamljive. Svaka slijedeca nosi novi djelic nesputanosti i slobode, ali i nove obaveze prema vlastitom "Ja". Bitno je znati svoju mjeru izdrzljivosti, dobro procjeniti tempo po svojim mocima. Bitno je imati "vlastito Ja" prije nego krenes u bitku za "slobodno vlastito Ja".

Strah je ono cega se trebamo bojati. On je taj koji nas sputava.

Sloboda je slatka i opojna, ali samo za one koji su sasvim sigurni u posjedovanje "vlastitog Ja".

Za sve ostale postoji sreca u "kolektivnoj slobodi", koja daje sputano vlastito ne-ja, ali i slobodu od potpune odgovornosti prema sebi i okolini.

 

 

 

 

.

.

 

 

Luna

 

.

lunoprof @ 17:07 |Komentiraj | Komentari: 7 | Prikaži komentare
subota, ožujak 8, 2014
 

Supetrvs hoteli duguju Gradu Supetru za:

1. boravišnu pristojbu: 467.861,00 (2010g) ...377.381,00 (2011g) ...492.892,63 (2012g)

2. Komunalnu naknadu gradu Supetru: 467.861,00 (2010g) ...175.783,61 (2011g) ...232.932,23 (2012g)

3. Turističkoj zajednici- članarina: 35.895,49 (2010g) ...7.157,73 (2011g) ...39.027,55 (2012g)

Podaci su izvadeni iz javno objavljenih financijskih izvjestaja. Iznosi su u stvari dug na kraju godine, a za 2013 jos nepoznati, no moguce još veći. Boravišne pristojbe su vlastiti izvori prihoda grada. Hoteli i ostali boravišnu pristiojbu plaćaju Turističkim zajednicama gradova i općina, a dio tih sredstava od boravišne pristojbe pripada gradu.

Na zadnjoj sjednici Vijeca Grada Supetra pojavila se tocka dnevnog reda: Otpis dugovanja, koja je odgodena za neka druga vremena. Nagadam da se radi o dugu TZ prema gradu.

Osnovano je sumnjati da je s gore navedene osnove nastao dug TZ prema Gradu Supetru.

U Zakonu o boravišnoj pristojbi određeno je kako se raspoređuju sredstva. 1. 65% sredstava turističkoj zajednici općine ili grada, od čega 30% sredstava turistička zajednica doznačuje općini ili gradu na području kojih je osnovana, i koriste se isključivo za poboljšanje uvjeta boravka turista na temelju prethodno usvojenoga zajedničkog programa općine ili grada i turističke zajednice općine ili grada, 2. 10% sredstava turističkoj zajednici županije, 3. 25% sredstava Hrvatskoj turističkoj zajednici.

Iz izvještaja revizije za grad Supetar ( 2010) vidljivo je da su za naplatu dugovanja za kom.usluge i boravišne pristojbe slali samo opomene tako da je dio sigurno otišao u zastaru iako nije smio. Kasniji iznosi jos nisu u zastari. Svpetrvs hoteli bi svakako trebali platiti svoje obveze prema Gradu Supetru i TZ bi trebala platiti svoje obveze Gradu. Sve ostalo je protuzakonito.

Sto ce se dogoditi vidjeti cemo, nadamo se javnoj informaciji od nadleznih u Gradu Supetru. 

 

 

 

 

 lunoprof @ 13:07 |Komentiraj | Komentari: 8 | Prikaži komentare
subota, ožujak 1, 2014
lunoprof @ 14:54 |Komentiraj | Komentari: 3 | Prikaži komentare
utorak, veljača 25, 2014
javna tribina

lunoprof @ 07:25 |Komentiraj | Komentari: 5 | Prikaži komentare
flashHeader
geotoolbar

web tracker